* údaj je povinný
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

položit dotaz

VYTVOŘTE AKADEMII TALENTŮ BEZ OBAV Z NÁROČNOSTI

Příklad využití našich služeb v praxi:

Již několik let úzce spolupracujeme s firmou, kde každoročně na základě výstupů z ročních hodnotících rozhovorů jsou vytipováni talentovaní pracovníci. Tito jsou vybráni k účasti v interní akademii, která má za cíl jejich rozvoj cestou budoucího specialisty nebo k manažerské pozici.

Naše role je v rozpoznání silných a slabých stránek u jednotlivců a následný rozvoj cestou koncepčního programu zaměřeného na praxi účastníků a cíle firmy. Dlouhodobě se ukazuje tato cesta velice efektivní pro výchovu stabilních a loajálních pracovníků, kteří tuto péči a podporu firmě vrací ve svých pracovních výkonech a výsledcích. 

Naučíme Vás

 • Jak podchytit a využít skrytý potenciál svých pracovníků.
 • Jak stabilizovat perspektivní zaměstnance.
 • Jak zajistit, aby mi nejlepší pracovníci neodcházeli.
 • Jak zajistit zastupitelnost důležitých lidí.

Při tom využijeme

 • Metodický postup pro analýzu potřeb a stanovení cílů TLM.
 • Metodiku vytvoření koncepce Talent managementu.
 • Metodiku pro plánování, organizaci a realizaci TLM.
 • Metodiku pro výběr vhodných pracovníků.

A tím získáte

 • Získání stabilních a loajálních pracovníků.
 • Zvýšení úrovně řízení společnosti a kvality práce odváděné vašimi lidmi.
 • Získání potenciálu pro rozvoj a inovaci svých služeb.
 • Zajištění propojení teorie s praxí (využití pro konkrétní pracovní projekty).
Pracovní postupy obsahují unikátní metodiky s rychlým a praktickým využitím.

Mám zájem o bližší informace

* údaj je povinný
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů