* údaj je povinný
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

položit dotaz

Naše vize

Filozofií společnosti PMA je propojovat naše teoretické a metodické postupy s konkrétní situací klienta tak, aby bylo nalezeno řešení úspěšně použitelné v praxi. Základním kamenem spolupráce mezi PMA a klientem je stanovení cíle, který má být naplněn. Na něj pak navazují dílčí cíle se systémem kontroly jejich plnění.

 

Náš přístup k řešení situace se vyznačuje:

  • Systematičností – pomocí naší teoretické a metodické základny umíme strukturovaně popsat řešení vedoucí ke stanovenému cíli.
  • Zpětnou vazbou – plnění dílčích cílů nám poskytuje informaci o správnosti zvolené cesty.
  • Angažovaností pracovníků klienta – účastí na tvorbě dílčích cílů a postupů vedoucích k jejich plnění dostáváme pracovníky „do hry“.
  • Praktickou zkušeností – naši konzultanti jsou lidé se zkušenostmi z praxe, umí předvídat možná rizika a vědí, jak se jim vyhnout.

Naše vzdělávací aktivity se soustředí nejen na předávání informací o úspěšných metodikách ověřených v praxi, ale také na popis, návod jejich využití a způsoby implementace.

Základní struktura našich služeb je představena na následujícím obrázku a její princip vysvětlen dále.

pma_chram_web

Pro naše klienty, kteří se rozhodli řešit současnou situaci ve své společnosti, poskytujeme firemní poradenství ve struktuře umožňující kontrolovatelný a efektivní postup. V úvodní analýze zhodnotíme současný stav vybrané oblasti a sestavíme soubor doporučení s definovanou prioritou. Po následném projednání s klientem a sladění jednotlivých priorit zvolíme vhodnou formu dalšího postupu pro implementaci vybraných doporučení.

Pro klienty, kteří se rozhodli realizaci změn vlastní cestou, máme připraveno mnoho seminářů a vzdělávacích aktivit s cílem představit naše unikátní metodiky a způsoby rychlého řešení daných témat.

Podrobnější informace najdete v odkazu Naše služby a OPEN semináře, nebo nás kontaktujte.

Rádi Vás blíže seznámíme s naším přístupem a zejména s výsledky, kterých dosahujeme společně u našich klientů.