* údaj je povinný
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

položit dotaz

JAK PROSADIT FIREMNÍ VIZE BEZ ODPORU PRACOVNÍKŮ

Příklad využití našich služeb v praxi:

Dnešní doba vyžaduje být zajímavým partnerem pro svého klienta a přicházet stále s něčím novým,“ to byla věta člena vedení společnosti, který měl ve své kompetenci tvorbu nové strategie společnosti. Se svým týmem připravili velmi zajímavé a inovativní návrhy změn. Avšak podpora nové strategii mezi zaměstnanci byla nízká a zrovna tak i ochota odpovědných pracovníků se na jejím zapracování podílet.

Jak jsme si s tímto zadáním poradili? Důležitým krokem bylo získat klíčové pracovníky společnosti pro realizaci nové strategie – vytvořili jsme z nich tým řídící změnu.  Za našeho metodického řízení si členové týmu vytvořili dílčí cíle pro jednotlivé úseky a strategii k jejich dosažení. Pro celkový úspěch bylo důležité, že si vedení uvědomilo podstatu navržené změny. Že „NENÍ DŮLEŽITÉ CO, ALE JAK“, tzn., že součástí bylo také vytvoření cílené komunikační strategie, jak prezentovat změnu všem zaměstnancům tak, aby ji přijali a podporovali. Nová strategie tak přinesla své ovoce dříve, než vedení očekávalo!  

Naučíme Vás

  • Jak vytvořit firemní vizi (jak ji přizpůsobit podmínkám ČR).
  • Jak rozpracovat firemní vizi a sestavit plán postupu pro její naplnění.
  • Jak zajistit porozumění a následně motivaci zaměstnanců aktivně se podílet na plnění firemní vize.

Při tom využijeme

  • ProgresSystem® – komplexní systém motivace zaměstnanců ke změnám/k dosažení cílů.

A tím získáte

  • Sjednocení postojů managementu.
  • Vytvoření firemní vize, srozumitelné pro všechny zaměstnance.
  • Vytvoření systému (strategie) vedoucí k dosažení stanovené vize (cílů).
  • Vytvoření taktiky komunikační strategie všem zaměstnancům tak, aby vizi rozuměli a měli motivaci se aktivně podílet na jejím naplnění.
Pracovní postupy obsahují unikátní metodiky s rychlým a praktickým využitím.

Mám zájem o bližší informace

* údaj je povinný
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů